Tillägg till årsberättelse 2018

Bidrag till ÖIKs verksamhetsberättelse 2018 från seniorsektionen.
Seniorverksamheten 2018 var under våren lika aktiv som tidigare år. Tre spinningspass per vecka, core/balans varje tisdagsförmiddag samt pass med yoga och qigong. Under hösten har verksamheten behövt bantas något som ett resultat av ledarbrist. Vi har endast haft möjlighet att köra två spinningspass samt ett qigongpass varje vecka.  Under både våren och hösten har vi haft god tillströmning av deltagare. I snitt har spinningscyklarna använts till 60% under vårens tre veckopass och till 75% under höstens pass. Coren var populär med minst 20 deltagare och är efterfrågad. Men tyvärr har vi under hösten inte kunnat hålla igång den aktiviteten. Det finns c:a 45 seniorer som deltagit i någon eller några aktiviteter varje vecka under året.

Kommentering är avstängd.