Styrelse

Vi har styrelsemöte ca 10 gånger per år och ett årsmöte i januari/februari.

Du kan kontakta oss i styrelsen via e-post på den här adressen info@orserumsik.se.

Jessica Trygg (ordf.)jessica.trygg@outlook.com0702-691849
Martin Karlsson (v. ordf.)mantalsvagen5@telia.com0708-682657
Eva Karlsson (sekr.)evkar@telia.com0708-846620
Jane Ydman (kassör)jane.ydman@outlook.com0703-940270
Birgitta Arvidsson (ledamot)gittan167@gmail.com0761-387468
Marie Andersson (ledamot)mariepinglan.71@gmail.com0702-362902
Robert Idén (ledamot)Idenrobert@gmail.com0768-796877
André Trygg (suppl)tryggen91@gmail.com0703-529389
Joakim Eriksson (suppl)Jocke_jkpg1989@live.se0704-287314

Föreningens stadgar samt mötesprotokoll finner du under denna länk.

Dessutom valdes följande personer vid årsmötet:

Ulrika Polhall och Johanna Bjurevik, valberedning

Ulrika Pantzar och Maria Lindberg, revisorer, och Maria Gustavsson, revisorssuppleant

Frågor till dessa kan ställas till info@orserumsik.se.