Styrelse

Vi har styrelsemöte ca 10 gånger per år och ett årsmöte i januari/februari.

Du kan kontakta oss i styrelsen via e-post på den här adressen info@orserumsik.se.

Föreningens stadgar samt mötesprotokoll finner du under denna länk.

 

Sandra Bono (ordf.)sandra.bono@hotmail.com0732-152505
Martin Karlsson (v. ordf.)mantalsvagen5@telia.com0708-682657
Karin Herland (sekr.)karin.herland@telia.com0768-889703
Jane Ydman (vice sekr.)jane.ydman@outlook.com0703-940270
Roger Andersson (kassör)roger.3a@telia.com0706-530311
Marie Andersson (ledamot)mariepinglan.71@gmail.com0702-362902
Robert Idén (ledamot)Idenrobert@gmail.com0768-796877
Jessica Bohman (suppl)Jessica.bohman@hotmail.com0702-691849
Joakim Eriksson (suppl)Jocke_jkpg1989@live.se0704-287314

Dessutom valdes följande personer vid årsmötet:

Ulrika Polhall och Johanna Bjurevik, valberedning

Ulrika Pantzar och Maria Lindberg, revisorer, och Maria Gustavsson, revisorssuppleant

Frågor till dessa kan ställas till info@orserumsik.se.