Medlem

Du som är medlem är välkommen att gratis delta i alla våra aktiviteter, utom spinning (se vidare under flikarna spinning och senior). Medlemsskapet sträcker sig över ett kalenderår i taget.

Betala in medlemsavgiften till bankgiro 5075-5685 och ange vilken kategori det gäller (se priser och kategorier nedan), samt namn, adress och födelsedatum (10 siffror). Vid internetbetalning finns inte alltid utrymme för all information. Skriv då bara namnet och skicka övrig information i ett mail till info@orserumsik.se. Om du vill ha en förtryckt inbetalningsavi skickad till dig, eller har övriga frågor om medlemskap, kontakta kassör Roger Andersson på tel 0390-303 14 eller info@orserumsik.se.

Vill du delta i våra aktiviteter, hjälpa till som ledare eller om du har idéer och synpunkter på verksamheten är du välkommen att kontakta någon i styrelsen eller sektionerna.

Vi hoppas på ett händelserikt år med dig som medlem!

Antalet medlemmar är ca 350.

Medlemsavgifter

Aktiv medlem
(kategori A)
450 kr
Stödmedlem
(kategori S)
150 kr
Familj med barn t.o.m. 18 år (kategori F)1000 kr
Ungdom (t.o.m. 18 år)
(kategori U)
250 kr
Aktiv senior
(kategori P)
350 kr